Middelbare Ambachtsschool/internaat voor dove jongeren in Kwale

Umoja is initiator van het Vocational Training Centre (VTC), zoals de Ambachtsschool in Kwale bekend staat. Op deze school, gelegen op het terrein van de doven-basisschool, leren jongeren praktische vakken, zoals: kleermaker (schooluniformen), terreinonderhoud, houtbewerking, koken, loodgieteren, metselaar, elektricien, kippen houder en (groenten)tuinman. In 2011 begon de ambachtsschool met 7 leerlingen. Inmiddels geniet de school bekendheid  in de wijde omgeving en zijn er zo’n 35 leerlingen. Onze Ambachtsschool is de enige praktische vervolgopleiding  voor dove kinderen in de regio.

Umoja financieerde voor de Ambachtsschool o.a. een open aanbouw bij het houtbewerkingslokaal,  2 slaapzalen (voor 20 meisjes en 20 jongens) en een groentekas. Onze stichting betaalt ook de leerkrachten van de Ambachtsschool, alsmede de opleiding Gebarentaal voor nieuwe docenten.  Voorts investeren we veel in materialen voor de praktijklessen. Denk aan gereedschap, bakovens, kappersbenodigdheden en naaimachines.  Ondanks realiseerden we een open aanbouw aan het houtbewerkingslokaal.

 

Binnen de Ambachtsschool zijn allerlei deelprojecten in ontwikkeling. Zo zijn we bezig om binnen de opleiding (3 jaar) in het tweede jaar stageplaatsen te implementeren.

Een interessante ontwikkeling is ook dat we twee oud-leerlingen hebben aangenomen als ‘Medewerker onderhoud gebouwen en terreinen’.  De oud-leerlingen Techniek en Onderhoud doen o.a. schilderwerk, onderhoud aan speeltoestellen en  groenvoorziening.

In 2020 willen we in het dorp Kwale een showroom inrichten met woodwork (tafels, stoelen e.d.), gemaakt door de leerlingen van de school.

 

 

 

 

 

Na het afronden van de Ambachtsschool stromen de leerlingen desgewenst door naar het Dovencentrum. Onder begeleiding van een coach krijgen de studenten daar twee jaar de tijd om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 

Dankzij de door ons gefinancierde open aanbouw van het houtbewerkingslokaal creëerden we betere lesomstandigheden (stoffige klussen als zagen en schuren kunnen nu buiten).