Samenwerkingspartners in Nederland en Kenia
Onze stichting werkt nauw samen met lokale partners in Kwale, Kinango en Mombassa. Maar ook in Nederland hebben we diverse samenwerkingsverbanden. Hierbij gaat het om sponsoren, adviseurs, reisorganisaties, ontwerpers & bouwers en andere partijen.

 

 

De verzekeraar voor hogeropgeleide Promovendum reserveert een deel van haar winst voor de financiering van diverse ontwikkelingsprojecten over de gehele wereld. De meeste hulp gaat naar mensen in Afrika en het armste deel van Azië. Hiervoor werken ze samen met Stichting ’t Groenland. Met hun projecten richt de verzekeraar zich op de verbetering van het welzijn van kwetsbare groepen; de allerarmsten.

Onderwijs heeft binnen de stichting veel aandacht. Het bouwen van scholen, onderwijskwaliteit, begeleiding van docenten en goed schoolmateriaal; het zijn zaken die hoge prioriteit hebben. “Kinderen vertegenwoordigen de toekomst. Daarom moeten we bij hen beginnen, als we willen dat zaken blijvend veranderen”, schrijft Promovendum op haar website.

Een groot deel van de hulp verloopt via kleine (Nederlandse) organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en families. Wij zijn een van die organisaties. Promovendum/’t Groenland steunt onze projecten al vele jaren. Zo was de realisatie van het Dovencentrum (Kwale, 2017) onmogelijk geweest zonder deze bijzondere sponsor. Stichtingsdirecteur Bert Geysendorpher, zelf kind van dove ouders, bood Umoja destijds de financiële mogelijkheden om deze droom te verwezenlijken. Promovendum/Stichting ’t Groenland is inmiddels een factor geworden binnen het dovenonderwijs in Zuid-Oost Kenia. Kijk voor meer informatie op: www.promovendum.nl .

 

 

 

Architectuur- en Ontwerpstudio Carl van Kuijck speelde een grote rol bij het realiseren van het Dovencentrum (Kwale 2017). Eigenaar Carl van Kuijck ontwierp het complex vanaf de tekentafel tot het inrichten van de keuken. Rekeninghoudend met de belevingswereld van doven bouwde hij samen met Keniaanse bouwers een leefomgeving waarin wonen, werken, leren, ontmoeten, sporten en recreëren kunnen worden gecombineerd. Een unieke plek in Kenia die inmiddels landelijke bekendheid geniet. Carl van Kuijck is penningmeester van onze stichting.

 

 


Wesemann Travel organiseert groepsreizen voor grote en kleine groepen dove mensen naar verschillende bestemmingen wereldwijd. Alle groepsreizen worden begeleid door ervaren gebarentaalvaardige reisleiders uit de eigen organisatie in samenwerking met lokale dove/slechthorende gidsen. Naast het organiseren van groepsreizen Organiseert Wesemann Travel reizen voor individuen en is de reisorganisatie betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden. Onze samenwerking rust op dit moment op drie pijlers: 

Op de eerste plaats richt onze samenwerking zich op empowerment van dove jongeren uit het dovencentrum en andere doven in de regio. Empowerment betekent in dit geval: doven jongeren sterker maken in hun eigenheid, zodat ze bijvoorbeeld een baan kunnen vinden of samen met andere doven een ‘self helping groep’ kunnen opzetten.  Dit is een groep die specifiek werk doet voor de gemeente;  bijvoorbeeld zwerfafval ophalen in het dorp Kwale. Hier is in Kenia geoormerkt geld voor beschikbaar.

Tevens ondersteunt Wesemann Travel onze stichting bij het organiseren van SPAT-trainingen; cursussen voor jongere aspirant-sportleraren. (Het idee is om leerlingen uit het Dovencentrum en daarbuiten op te leiden tot bevoegde sportleraren, die zowel op dovenscholen als op gewone basisscholen sportles kunnen geven.)

Ten slotte krijgt onze samenwerking vorm door het gezamenlijk organiseren van  reizen in Kenia (voor doven en horenden). Het gaat hierbij om ‘community based tourism’. Dat wil zeggen: reizen gericht op Kenia-toerisme (safari en strand) met daarnaast bed and breakfast op het terrein van het Dovencentrum. Uiteraard wordt de bed and breakfast gerund door de dove jongeren, die zodoende op het Dovencentrum part-time werk hebben.
Kijk voor meer informatie over Wesemann op www.wesemann.travel


De Port Reitz School in Mombassa (circa twee een uur rijden van Kwale) is een school/internaat voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. The Mentally school of Kwale en de Port Reitz School werken samen op het gebied van sport en spel. Regelmatig houden we gezamenlijke sportdagen.

 

 

Stichting ‘Our Energy Foundation’ voorziet instellingen en scholen in Afrika van een stabiele stroomvoorziening. De stichting maakt hierbij gebruik van juist die bron waar Afrika rijk aan is: de zon! Met zonne-energie zorgt Our Energy Foundation voor betrouwbare en stabiele stroomvoorzieningen op instellingen en scholen in Afrika. Hierbij kiest Our Energy Foundation altijd voor lokale en kleinschalige organisaties die een grote impact hebben op de lokale bevolking. Umoja werkt sinds 2018 samen met Our Energy Foundation. Samen met deze stichting legden we een solar-systeem aan op het terrein van de Dovenschool/Ambachtsschool in Kwale.

 

 

De stichting www.hooreens.nl, in personen vertegenwoordigd door Marjon Bogaard en Rob Keulemans, is hoofdsponsor van Kinango Schoof for The Deaf. Umoja werkt samen met deze stichting. Dit wil zeggen dat Marjon Bogaard, samen met de directeur van de school Joseph Chimera, leerlingen uit groep 8 selecteert en doorverwijst naar onze Ambachtsschool in Kwale. Verder is er ook samenwerking op het gebied van sport (gezamenlijke sportdagen) en kunstzinnige educatie (toneellessen).

 

 

Deaf Europe Football Trip Holland (DEFTH) is de naam van een groep dove vrienden uit Nederland die samen voetbalwedstrijden in Europa bezoekt. Deze wedstrijden (in bijvoorbeeld Liverpool, Barcelona, Rome of Lissabon) vormen het middelpunt van een sportief en sociaal weekend waarin ontmoeting met andere doven, uit die betreffende steden, centraal staat.

DEFTH is sinds 2019 aan onze stichting verbonden bij monde van Richard Jansen (oprichter) en Henk van Hardeveld. Onder de naam DEFTH-Kenia hield de vriendengroep een geldinzamelingsactie; via sponsoren (bedrijven en particulieren) bracht DEFTH-Kenia al € 6.230,– bij elkaar voor de doven jongens en meiden van de Dovenschool en het Dovencentrum in Kwale. Onder de sponsors zijn ook sportclubs. Deze clubs stelden tevens sportmaterialen (ballen, netten e.d.) en sporttenues ter beschikking.

In oktober 2019 bezochten Richard en Henk Kenia. Ze verbleven een week op het Dovencentrum Tijdens deze week onthulde ze twee, door hen gerealiseerde, basketbalpalen (waarde: € 2.600 euro!). Tijdens hun bezoek organiseerden Richard en Henk op het Dovencentrum bovendien een basketbaltoernooi en hielden zij als ‘role models’ motivatiespeeches voor onze dove jongeren. Centrale boodschap: niet-horenden kunnen net zoveel bereiken als horenden. 

 

Lees over DEFTH-Kenia, dit artikel uit de IJmuider Courant.

Lees ook dit RICHARD-JANSEN over DEFTH-Kenia.