School for the Mentally Challenged in Kwale

The School for the Mentally Challenged is een internaat in Kwale dat plaats biedt aan 125 kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Op deze school zijn we in 2004 gestart met onze activiteiten, toen nog als particulier initiatief. Het eerste initiatief was de aanschaf en het onderhoud van speeltoestellen op het terrein van de school. Inmiddels zijn we ruim 15 jaar verder en investeerden we in onder meer de volgende zaken:

  • De aankoop en het onderhoud van buitenspeeltoestellen (draaimolens, wippen, glijbaan).
  • Een continu salaris (sinds 2011) voor een activiteitenbegeleider, die zorgdraagt voor naschoolse activiteiten met deze kinderen.
  • Het helpen opzetten van een (souvenir)winkeltje op het terrein van de school én in de badplaats Diani. In deze winkeltjes verkoopt de school producten die deze kinderen maken. Denk aan tassen, poppen, autootjes.
  • Het mede-organiseren en financieren van sportdagen.
  • Het meefinancieren van een groentetuin, inclusief irrigatiesysteem, ten behoeve van de zogenoemde ‘Half Way Home-klas’. In deze klas bereiden jongens en meiden zich voor op het terug naar huis gaan. Ze leren zelf groenten verbouwen, koken en het huis schoonhouden. Sommigen leren ook hoe ze bijvoorbeeld verkoopbare spullen kunnen maken zoals deurmatten en vegers. Op deze manier kunnen ze, wanneer ze terug naar huis gaan, wat geld verdienen voor het gezin.
  • Een aantal cementen bankjes op het schoolterrein.
  • Recent (2019) realiseerden we op het terrein een totaal nieuw watervoorzieningssysteem, een shade (schaduwplek), een aantal nieuwe cementen bankjes en terrein-paden (zie foto-serie onder button NIEUWS).

Dit filmpje (2019) van the School for the Mentally Challenged off Kwale geeft een goed beeld van de school en haar leerlingen.